Het historisch patrimonium van de Stad Veurne door de eeuwen heen

Het historisch patrimonium van de Stad Veurne door de eeuwen heen

 

Programma

 

De Sint-Walburgakerk en de onafgewerkte citerne, de Sint-Niklaaskerk en de beiaard, het Landshuis en de Kasselrij, het Spaans Paviljoen, de Vleeshalle, het Bakkerijmuseum en het Kasteel van Beauvoorde in de deelgemeente Wulveringem

 

Deze stadswandeling geeft een antwoord op de volgende vragen: Tot hoever gaat de geschiedenis van de stad terug en in hoeverre is deze geschiedenis nu nog tastbaar? In hoeverre was de geschiedenis van Veurne een geschiedenis van vallen en opstaan? Hoe ziet het historisch patrimonium van de stad Veurne eruit? Wat is het cultureel patrimonium? In hoeverre heeft de Eerste Wereldoorlog het stadsbeeld en zijn omgeving bepaald?   

 

De stadswandeling duurt 3 uur en start om 0900 of 1400.

 

Voor 1 persoon: €55, met een minimum van 2 personen. Voor groepen van meer dan 4 personen wordt een eigen prijszetting gemaakt. Eventuele toegangsgelden zijn niet in deze prijs inbegrepen.