Het historisch patrimonium van de Stad Ieper door de eeuwen heen

Het historisch patrimonium van de Stad Ieper door de eeuwen heen

 

Programma

 

Het Belfort en de Lakenhalle, de Sint-Maartenskerk en het Lapidarium (Zone de Silence), Huis Froidure, Au Jardin Public, de Veemarkt en het Minneplein (het Vestingstraatje), het Sint Martinusklooster en de Schouwburg, de Vleeshalle en de Rijselstraat (het Belle Godshuis, het Merghelinckmuseum…), de Sint-Pieterswijk en het Stedelijk Museum, het oude Schipperskwartier, het Kruitmagazijn, de Rijselpoort, de Vesten en de Grote Markt. Deze wandeling kan gekoppeld worden aan een bezoek aan In Flanders Fields, het Stedelijk Museum of het Merghelinckmuseum (!beperkte openingsuren).

 

Deze stadswandeling geeft een antwoord op de volgende vragen: In hoeverre is het huidige Ieper meer dan een overblijfsel van de Eerste Wereldoorlog? Tot hoever gaat de geschiedenis van de stad terug en in hoeverre is deze geschiedenis nu nog tastbaar? In hoeverre was de geschiedenis van Ieper een geschiedenis van vallen en opstaan?   

 

De stadswandeling duurt 3 uur en start om 0900 of 1400.


Voor 1 persoon: €55, met een minimum van 2 personen. Voor groepen van meer dan 4 personen wordt een eigen prijszetting gemaakt. Eventuele toegangsgelden zijn niet in deze prijs inbegrepen.