Het historisch patrimonium van de Stad Diksmuide door de eeuwen heen

Het historisch patrimonium van de Stad Diksmuide door de eeuwen heen


Programma

 

Het Manneke uit de Mane, de Grote Markt, het Stadhuis, de Sint-Niklaaskerk en van de vele mooie gevels, het Stadspark en het Oude Postgebouw, het Begijnhof, de Vismarkt en de Stadsvaart, de Oude Bloemmolens bij de IJzer, de nieuwe plezierhaven Portus Dixmuda, de Ijzertoren (met een eventuele uitbreiding naar de Dodengang)

 

Deze stadswandeling geeft een antwoord op de volgende vragen: Tot hoever gaat de geschiedenis van de stad terug en in hoeverre is deze geschiedenis nu nog tastbaar? In hoeverre was de geschiedenis van Diksmuide een geschiedenis van vallen en opstaan? Hoe ziet het historisch patrimonium van de stad eruit? Wat is het cultureel patrimonium? In hoeverre heeft de Eerste Wereldoorlog het stadsbeeld en zijn omgeving bepaald? 

 

De stadswandeling duurt 3 uur en start om 0900 of 1400.


Voor 1 persoon: €55, met een minimum van 2 personen. Voor groepen van meer dan 4 personen wordt een eigen prijszetting gemaakt. Eventuele toegangsgelden zijn niet in deze prijs inbegrepen. Bij uitbreiding van de wandeling naar de Dodengang wordt een supplement aangerekend van €30. Eventuele toegangsgelden zijn niet in deze prijs inbegrepen.